Interne Communicatie

Bedrijven en organisaties veranderen voortdurend. Maar een (cultuur)verandering gaat nooit vanzelf. Interne communicatie hoort hierbij, ook als veranderingen vanuit de organisatie komen.

Goede interne communicatie draagt bij aan de visie en de ambities van organisaties. Ze helpen iedereen binnen de organisatie beter te presteren en daarmee de organisatie weer sterker naar buiten te maken. Interne communicatie is daarmee net zo belangrijk als externe communicatie. En het heeft speciale aandacht nodig, van mensen die hier betrokken en dedicated mee omgaan.

De kracht van interne communicatie zit hem niet alleen in de communicatiemiddelen die gebruikt worden en het juist gebruik van oude en nieuwe (sociale) media. Ook gezamenlijke doelen, passie en een gezamenlijke identiteit zijn van belang. Organisatieveranderingen, groot of klein, verlopen bijna nooit goed als dit niet op orde is. Fusies zijn makkelijker als de interne communicatie klopt en bijdraagt aan een stabiele grondslag.

In deze training komen in ieder geval middelen, doelen, werkvormen en oefening naar voren. Ook besteden we aandacht aan het geven van feedback en het organiseren van (re)actie binnen het bedrijf.

In de dagcursus gaan we in op de volgende aspecten:

  • organisatie-identiteit
  • medewerkersbetrokkenheid
  • cultuur en beleving
  • monitoren van officieuze communicatiekanalen (social media, koffiecorner, de wandelgang etc.)
  • de bijdrage van de communicatieprofessional
  • planmatig werken, strategie en spelers
  • reorganisatie/fusie en communicatie (indien aan de orde)

Voor wie?

De training is bedoeld voor bestuurders, managers en communicatiemanagers en/of adviseurs binnen een bedrijf. Zij zijn de spil voor een juiste interne communicatie en het organiseren van informatiestromen binnen organisaties. Eventueel kan de theoriedag uitgebreid worden met één of meerdere dagen coaching binnen het bedrijf.

Meer informatie