Strategische Communicatieconcepten – van doelen middelen maken

Voor de meeste bedrijven is communiceren niet het doel op zich. Het is één van de manieren om mensen te laten zien en vertellen wat het bedrijf anders maakt dan anderen. Letters and Concepts helpt je bij het opzetten, inrichten en verbeteren van communicatiekanalen die jouw bedrijf nodig heeft om slagvaardig en succesvol te zijn. Zowel externe, sociale en interne communicatie spelen hierbij een rol.

Externe en sociale communicatie
Externe en sociale communicatie zijn binnen jouw bedrijf de manieren om klanten te vertellen wat jou en jouw medewerkers elke dag bezighoudt. Waarom je elke dag voor jouw klanten werkt. Deze twee kanalen sluiten als het goed is naadloos op elkaar aan en helpen je bij informatieverstrekking, relatiemanagement en klachtafhandeling. Externe communicatie geeft je een basis voor informatievoorziening. Sociale media geven je een goede basis voor dialoog met de (toekomstige) klant of gast. Beleving, ervaring, creativiteit en informatie kun je op een snelle, informele manier delen met de buitenwereld.

Sociale media vragen om een speciale aanpak, een nieuwe kijk op marketing en samenleving. Waarschijnlijk hebben jullie de ‘specialist’ nog niet in huis. Samen bepalen we de juiste strategie en sluiten we de offline activiteiten aan op de online wereld. Ook kunnen we medewerkers trainen en bijscholen.

Interne communicatie
Organisaties en instellingen profileren zich steeds vaker via medewerkers, gasten en klanten. Daarom is een goede interne communicatie van groot belang, waarbij er aandacht is voor imago, kennis en gestroomlijnde informatiestromen voor alle betrokkenen. Veranderingsprocessen kunnen lukken of mislukken door de kwaliteit hiervan. Letters and Concepts analyseert de huidige situatie, adviseert over een mogelijke oplossing en implementeert deze samen met jou en jouw medewerkers. Goede zaken blijven en verbeterpunten pakken we op door middel van training (capaciteitsvergroting), middelen en inzicht in jouw organisatie.

De meerwaarde van strategie

Voor ondernemers, bedrijven en instellingen is een communicatie-strategie van enorme waarde.

  • Richting – Een communicatiestrategie geeft aan wat je wel of niet communiceert en op welke manier of via welk medium.
  • Motivatie – Medewerkers zijn jouw beste ambassadeurs. Geef ze richtlijnen zodat ze weten wat ze wel en niet mogen en kunnen doen. Je geeft ze zo het mandaat om te vertellen over wat er binnen het bedrijf gebeurt en dat draagt bij aan corporate branding.
  • Succes – Een strategie geeft aan wanneer je succesvol bent. Je hebt richtlijnen en doelstellingen aan de hand waarvan je af en toe kan reflecteren en controleren of je op de goede weg bent.