Over Deep Democracy

Arnold Mindell, Amerikaans psycholoog, fysicus en auteur, heeft Deep Democracy in 1988 als eerste benoemd als methode. Het is democratisch omdat elke invalshoek bij besluitvorming van waarde is. Als zowel de meerderheids- als de minderheidsstem wordt gehoord, is de effectiviteit van besluiten het hoogst. Het is daarnaast deep omdat de methode op een praktische manier werkt met diepere emoties en bewustzijnsniveaus in een groep.

Deep Democracy wordt wereldwijd toegepast door steeds meer mensen. Zowel groepen in het bedrijfsleven als bij overheden en scholen, in hiërarchische en in platte organisaties, hebben er baat bij.

De Lewis-methode
Ik werk specifiek met de Lewis-methode, ontwikkeld begin jaren negentig door Myrna en Greg Lewis in Zuid-Afrika. In deze methode werken we met technieken en gespreksmodellen om binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit conflicten op te lossen en besluiten te nemen. Bij de Lewis-methode gaat het erom dat er gezegd kan worden wat gezegd moet worden, juist ook als het gaat om een afwijkende mening. Zonder te oordelen.

Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Wat zouden we dan een grootste dingen met elkaar kunnen doen.

Human Dimensions

We onderzoeken in het proces ook de onderstroom, dat was ontstaat als dingen die gezegd moeten worden niet worden gezegd. Of alleen in de wandelgangen, bij de koffieautomaat of in de appgroep die er ook is. Daar gebeurt van alles: smoesjes, cynische grappen, ruzies en andere vormen van sabotage ontstaan wanneer een standpunt, mening of manier van doen niet openlijk wordt besproken, maar onderwater wel bestaat.

Gespreksmodel van de Lewis-Methode
In de methode van Lewis zijn vijf stappen, die er op gericht zijn dat gezegd wordt wat gezegd moet worden. Hierdoor vermindert of verdwijnt mogelijke ‘sabotage’ en is een organisatie of team weer effectief en efficiënt.

De stappen zijn:

1. Verzamel alle invalshoeken
Iedereen krijgt de ruimte om zijn stem te laten horen en ideeën te geven. Ook als die nét niet goed uitkomen of volledig tegen de lijn ingaan die het team of de organisatie als rode draad zien.

2. Zoek actief naar ‘het alternatief’
We zoeken naar de afwijkende mening: door ze uit te spreken komen onbewuste gedachten en gevoelens in het groepsbewustzijn en zijn daarmee beschikbaar voor het groepsproces.

3. Verspreid ‘het alternatief’
We zorgen ervoor dat die andere mening veilig is: zo voorkom je dat mensen alleen komen te staan of tot zondebok worden gemaakt.

4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe
In deze stap wordt het besluit genomen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan het meerderheidsbesluit. Dat klinkt eenvoudig, maar het kan zijn dat stap 5 uitkomst moeten bieden.

5. Duik in de onderstroom
Verschillende gespreksmodellen en -technieken in deze stap leggen tegenstellingen bloot en lossen conflicten op.

Wil je nog meer weten over Deep Democracy? Bekijk dit filmpje over inclusie van Human Dimensions.

Wil je weten hoe Deep Democracy voor jouw organisatie kan werken?