Procesbegeleiding met Deep Democracy

Procesbegeleiding vanuit de antropologische kijk op organisaties

Als corporate antropoloog werk ik aan procesbegeleiding in organisaties. Van heel kleine veranderingen tot grote fusies (of scheidingen) – ze verdienen de aandacht. Ik zet, als procesbegeleider, Deep Democracy in (meer specifiek de Lewis methode), naast tools als systemisch werken en antropologisch kijken. Ook verschillende methoden en skills uit teamcoaching en leiderschapstraining komen van pas in het begeleiden van processen in organisaties.

Ik bied geen oplossingen voor problemen, wel begeleiding in het het proces door diep luisteren, met een houding die compassie in zich heeft en neutraal is. De groep zelf kan zo tot een oplossing komen.

Deep Democracy
Deep Democracy is een methode waarbij in de besluitvorming de wijsheid van minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Zo ontstaat een ‘polderloos’ resultaat, waarbij we de diversiteit binnen de groep benutten, er draagvlak ontstaat en conflicten worden opgelost. Zo is Deep Democracy een filosofie, theorie en methode ineen: praktisch, maar met de kracht van een andere manier van kijken.

In Deep Democracy worden verschillen en botsende meningen niet weggepoetst, of meer Nederlands: niet weggepolderd. We onderzoeken ze juist op respectvolle wijze met dialoog én discussie. Hierbij onderzoeken we alle perspectieven en ontstaat door inclusie en ruimte vertrouwen en betrokkenheid.

Wil je meer weten over procesbegeleiding in jouw organisatie?