Communicatie, Cursus, Facebook, Schrijven, Social media algemeen

Scholingsplicht opgenomen in WWZ

investing employeesSinds 1 juli 2015 heeft elke medewerker recht op scholing en heb je als werkgever een scholingsplicht. Dat is geregeld in de Wet Werk en Zekerheid. Je moet, simpel gezegd, als werkgever tijdens het dienstverband van de medewerker continu zorgen dat hij of zij de functie goed kan vervullen.

De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd:
‘De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.’

Als de functie vervalt, moet je als werkgever zorgen voor om- en bijscholing. En de kosten zijn voor de werkgever. Het is zelfs zo gesteld dat als je als werkgever niet voor voldoende scholing zorgt, je geen ontslag mag aanvoeren door disfunctioneren. Genoeg redenen dus om te zorgen voor de juiste cursussen, workshops en trainingen voor je medewerkers, of dit nu in-company, online of individueel is. Naast dat het natuurlijk gewoon goed is voor jouw mensen én het bedrijf om altijd te blijven ontwikkelen…

Lees ook: zeilen en leren in één dag.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *