Procesbegeleiding strategie en propositie

Voor een grote woonzorgorganisatie begeleidde ik gedurende vier maanden verschillende sessies op het gebied van strategie en propositie voor de toekomst. Deze sessies waren online en ingericht op basis van de beginselen van Deep Democracy. De deelnemers, werkzaam in de gehele organisatie en uit verschillende disciplines, zijn uitgedaagd om zo breed mogelijk en zonder grenzen en drempels na te denken over de toekomst.

Elke week kwamen deelnemers bij elkaar om op basis van een thema gezamenlijk te sparren, elkaar te bevragen en op onderzoek te gaan naar oplossingen. De vastlegging is gedaan in Miro en verslagen, waarbij de mogelijkheid bestond voor iedere deelnemer om tussen de sessies door Miro’s en verslagen aan te vullen op basis van nieuwe inzichten. Al deze input is in verschillende opvolgende sessies met MT’s als basis gebruikt.

Als afronding is een advies uitgegeven aan de directie waarbij alle meningen en invalshoeken zijn benoemd, overwegingen zijn meegegeven en de vragen over de toekomst door middel van SWOT-analyses en onderbouwde visies die voort zijn gekomen uit de sessies zijn beantwoord.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *